• Λογαριασμός Μετρητοίς / Cash Account
  • Λογαριασμός Παροχής Πίστωσης / Margin Account
  • Λογαριασμός Παροχής Πίστωσης Τριημέρου / Mini Margin Accoun
  • Λογαριασμός Παραγώγων / Derivatives Account
  • Λογαριασμός Συνδικαιούχων (Κ.Ε.Μ. - Κοινή Επενδυτική Μερίδα) / Joint Account