Η CFS Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ είναι εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Με Αριθμό Άδειας 118/21.10.1997.
Αριθμό Μ.Α.Ε. 39149/06/Β97/15
Α.Φ.Μ.: 094499654 ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ